Πολιτική Επιστροφών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτος που ορίσατε εσείς και δεν είναι μεταφορέας, παραλάβατε τα εμπορεύματα και αφού πρώτα επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 5599690, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 – 15:00 (εκτός επίσημων αργιών) για να μας ενημερώσει. Για την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τη φόρμα «έντυπο επιστροφής προϊόντων», που παρατίθεται. Η επιστροφή θα είναι έγκυρη, εφόσον η φόρμα έχει γίνει αποδεκτή και έχει επικυρωθεί από την ομάδα του www.klitron.com. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και στη συσκευασία που παραδόθηκαν, η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς αποτελεί μέρος του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος της αποστολής και επιστροφής των προϊόντων με το ίδιο μέσον που του έχουν αποσταλεί. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση του προϊόντος, η αξία των προϊόντων θα του επιστραφεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του από εμάς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή από τον πελάτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις που παραδόθηκαν προϊόντα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που παραδόθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικά κλπ), ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους ή του ελαττώματος, κατά περίπτωση, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους και αφού πρώτα επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 5599690, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 – 15:00 (εκτός επίσημων αργιών) για να μας ενημερώσει. Για την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τη φόρμα «έντυπο επιστροφής προϊόντων» που παρατίθεται. Η επιστροφή θα είναι έγκυρη εφόσον η φόρμα έχει γίνει αποδεκτή και έχει επικυρωθεί από την ομάδα του www.klitron.com.

Στις περιπτώσεις αυτές, και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την «εταιρεία», θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με καινούριο, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση, θα επιστρέφονται τα χρήματα της αρχικής αγοράς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή από τον πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης του προϊόντος στον πελάτη βαρύνουν την «ΜΕΤΑΛΟΡ  Α.Β.Ε.Ε.», αρκεί να τηρείται ο τρόπος επιστροφής που περιγράφεται ανωτέρω. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και στη συσκευασία που παραδόθηκαν, η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς αποτελεί μέρος του προϊόντος. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά.

– Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα ενημερώσουμε την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί στη συνέχεια σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την μεταξύ σας σύμβαση, χωρίς πλέον σχετική ευθύνη της «ΜΕΤΑΛΟΡ  Α.Β.Ε.Ε.». Η «ΜΕΤΑΛΟΡ  Α.Β.Ε.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτή ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η «ΜΕΤΑΛΟΡ  Α.Β.Ε.Ε.» δικαιούται ν’ αξιώσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων καθώς και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

– Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, διαφημιστικά και πληροφοριακά έντυπα κλπ).

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Πρέπει να μας επιστρέψετε τα εμπορεύματα αμέσως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση από την πώληση. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Επαναλαμβάνουμε ότι επιβαρύνεστε με τα κόστος επιστροφής των αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα για εσάς προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα προμήθειας σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.